Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging 

Indien u zich betrokken voelt bij één van onze scholen en u bent een warm voorstander van ons Christelijk onderwijs in Ede, dan kunt u zich aanmelden als lid van de Vereniging. Met uw inschrijving onderschrijft u de grondslag van de Vereniging, zoals deze is omschreven in artikel 2 van de statuten. U kunt hier de statuten downloaden. Een aanmeldingsformulier kunt u hier downladen of op het volgende mailadres aanvragen: secretaris@vhsede.nl.


Als lid van de Vereniging kunt u benoemd worden in het Bestuur van de Vereniging en in de Medezeggenschapsraad. Op deze wijze kunt u invloed uitoefenen op het onderwijs dat op onze scholen wordt gegeven. 


De contributie van de Vereniging bedraagt minimaal €10 per jaar. Het lidmaatschap is persoonlijk, dat wil zeggen dat beide ouders/verzorgers lid kunnen worden.