Geschiedenis

De vereniging Hervormde Scholen Ede is een oude vereniging. Al in 1905 werd zij opgericht in Ede. Er was nog geen specifiek christelijk onderwijs en vanuit de Nederlands Hervormde Gemeente  ontstond een dringende behoefte aan een Christelijke school.


Nog voor 1900 waren er al commissies gevormd om de mogelijkheden te onderzoeken en contacten met overheden te leggen. Toch ging alles niet van een leien dakje. 

In 1904 echter, kwam alles in een stroomversnelling en werd op 1 juli 1904 de oprichtingsacte getekend van de Vereniging en op 17 september worden bij Koninklijk besluit de statuten goedgekeurd.

 

De naamgeving 'Vereniging tot oprichting en instandhouding van Hervormde Scholen' gaf al aan dat men er vertrouwen in had om meerdere scholen te starten.

 

Scholen

De Paasbergschool is de oudste school binnen de vereniging. Maar daarna zijn er nog 4 andere scholen gestart. Thans zijn er drie scholen voor christelijk onderwijs in Ede die door de vereniging wordt bestuurd.

 

  • 1905: de school aan de Bergstraat (Paasbergschool)
  • 1922: de school in de Manen (Koepelschool)
  • 1924: de school in Wekerom (in 1971 zelfstandig geworden)
  • 1932: de school aan de Kraatsweg (Veldhuizerschool)
  • 1951: de school aan de Nachtegaallaan (Willem van Oranjeschool - 1956 overgedragen aan CNS en in 1982 opgeheven)

Ook zijn er een aantal kleuterscholen gebouwd die vanwege de samenvoeging van kleuter- en lagere school tot basisschool, geen van allen meer bestaan.

 

Toekomst

Hoewel de vereniging een lang verleden heeft met zijn wortels in de vorige eeuw is de vereniging Hervormde Scholen Ede springlevend.

Met de moderne scholen (Koepelschool, Paasbergschool en de Veldhuizerschool) waarin vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven is de vereniging klaar voor de toekomst. Het groeiende leerlingenaantal en de goede respons van ouders geven vertrouwen voor de toekomst.