Betekenis van ons logo


Achtergrond bij het logo

 • Het symbool van de duif:
  - de Heilige Geest;
  - liefde, vrede, eenvoud, onschuld en zuiverheid.
 • De oorsprong van deze symboliek is te vinden in de doop van Christus door Johannes de Doper in de Jordaan: 'de Geest Gods daalde neer als een duif'
 • Opgebouwd uit drie 'paden' (Geloof, Hoop en Liefde). 
 • Opgebouwd uit 12 elementen: (De twaalf stammen, de twaalf apostelen, de twaalf artikelen van de geloofsbelijdenis.

Toelichting op het logo
Kernwoord bij het concept is 'verbondenheid'. Verbonden voelen met elkaar:

 • als team van leerkrachten binnen de individuele scholen
 • als groep (kinderen - leerkracht)
 • als ouders (ouders - leerkracht / ouders onderling)
 • als scholengemeenschap 

Het beeldconcept is opgebouwd uit diverse geometrische elementen (structuur - kleinschaligheid).
Die kun je zien als bouwstenen (betrokkenheid - saamhorigheid - ruimte voor ontwikkeling).
Deze verschillende elementen samen vormen 1 beeldmerk (ruimte voor ontwikkeling - zorg en aandacht voor elkaar - aandacht).
Van deze elementen kunnen patronen gemaakt worden die terugkomen in uitingen van de scholen (structuur - evenwicht).
Het totale beeldconcept straalt kracht uit (gedegenheid - kwalitatief goed onderwijs).Het resultaat vertaald naar de 4 logo's: