Identiteit

Waarvoor staan de Hervormde Scholen in Ede?

De Hervormde basisscholen zijn christelijke scholen, die in het totale schoolgebeuren uit willen dragen dat de basis van het onderwijs het onfeilbaar Woord van God is, zoals dit wordt uitgedrukt in de drie formulieren van Enigheid.


Hierin klinkt de centrale boodschap door van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

  • God de Vader belijden wij als onze Schepper en Onderhouder van deze wereld.

  • God de Zoon is onze Verlosser en Zaligmaker.

  • God de Heilige Geest is de Trooster die mensen tot geloof in Jezus Christus wil brengen.

     

     

Hoe vertalen we dit in de praktijk?
We openen en sluiten de dag met gebed en werken dagelijks met en uit de Bijbel. Elke week wordt een psalm geleerd in de groepen. Ook worden er vele andere christelijke liederen in de groepen gezongen. De kleuters leren Bijbelliedjes op hun eigen niveau.


Ook in de wereldoriënterende vakken komen we uit voor onze visie, waarin God Schepper en Onderhouder is van deze aarde. Ook dragen we het unieke van het Christendom ten opzichte van andere godsdiensten.


Verder vinden er vieringen plaats van de christelijke feestdagen en wordt er aandacht besteed aan bid- en dankdag.


Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de relatie tot elkaar. Om duidelijk te maken dat we op een goede manier willen leven en samen werken, hanteren we schoolregels. We besteden zorg aan het oplossen van conflicten tussen kinderen, plaaggedrag en proberen pesten te voorkomen.


De Bijbel is ons kompas in de omgang met elkaar. We proberen de kinderen de liefde van God voor de mensen te laten zien en de verantwoordelijkheden die dat in ons doen en laten naar elkaar toe met zich meebrengt.

 

We hebben een basisnotitie opgesteld over identiteit. U kunt het hier downloaden. (PDF)