Welkom op de pagina van De Koepelschool Nieuwe Maanderbuurtweg

Sinds 1922 is de Koepelschool gevestigd in Ede-Zuid. Eind negentiger jaren is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Na een uitbreiding met vier lokalen (2002) was de school in 2004 weer te klein en heeft de school gebruik gemaakt van dependances. In augustus 2012 is een definitieve dislocatie betrokken aan de Oranjelaan. Op beide locaties wordt een volledig onderwijsaanbod (groep 1 t/m 8) gerealiseerd.
De leerlingen van de Koepelschool komen uit een groot gebied: van de Maandereng tot de Klaphekwijk en van de Rietkampen tot het stationsgebied. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit en de kwaliteit; afstand is dan minder belangrijk! 
Waar staan we voor?
De Koepelschool is een moderne basisschool. We werken aan een veilige en uitdagende leeromgeving waarin elk kind wordt gezien. Uw kind mag zichzelf zijn, omringt met zorg en aandacht om zich optimaal te ontwikkelen.We geven klassikaal les met volop ruimte voor niveauverschillen. Goed leren lezen en rekenen staan voorop. Net als rust, regelmaat en structuur. Daarnaast is er ruime aandacht voor vakken als muziek, Engels en sociaal-emotionele vorming.Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid. We kennen elkaar en we vinden het belangrijk om samen school te zijn. Dit komt tot uiting in de samenwerking tussen school, ouders en kinderen. Ook beginnen we iedere week met elkaar, vieren we met elkaar en willen we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een fijne plek voor iedereen die onze school binnen loopt.Naast basisonderwijs vindt  u bij ons ook een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.
De groepen
De ongeveer 300 leerlingen van de Koepelschool zijn verdeeld over 6 groepen op de Nieuwe Maanderbuurtweg en 6 op de Oranjelaan. 
De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen. 
De teams van beide locaties samen bestaan uit 25 leerkrachten, waarvan 5 meesters en 20 juffen. Er zijn drie onderwijsassistentes, een administratief medewerkster en een conciërge.
Op beide locaties is er een managementteam, bestaande uit een directeur en de intern begeleider.


Onderwijs aanbod
De vakgebieden (voorbereidend) taal, lezen en rekenen zijn speerpunten. Daarnaast staan de zaakvakken, creatieve vakken, bewegingsonderwijs en social-emotionele ontwikkeling op het lesrooster. Voor dit laatste werken we met het programma van de Vreedzame School. De nadruk ligt hierbij op omgaan met jezelf, de ander en het andere. We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dit komt onder andere tot uiting in het opleiden van leerlingen in de bovenbouw tot mediator.Digitale middelen ondersteunen ons onderwijsaanbod.Het leren van de Engelse taal start bij ons in groep 1.Verder werken wij met Taakspel (taakgerichtheid) en volgens de principes van zelfstandig werken.

 

Contact

Komt u gerust eens kijken op één van beide locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een rondleiding en een gesprek. Wilt u meer informatie over de Koepelschool dan kunt u ook terecht op de website van de school: 

U kunt ook altijd telefonisch contact met de school opnemen.

Koepelschool
Locatie Nieuwe Maanderbuurtweg 2
6717 AS EDE
T: 0318-630564
E: directie-nmb@koepelschool.nl
W: www.koepelschool.nl

U kunt ons ook een berichtje sturen:

Betrokkenheid van ouders
Op allerlei manieren leveren ouders een bijdrage! Door middel van een kluslijst kan iedereen zich jaarlijks opgeven voor een taak. Dit varieert van boeken kaften tot luizenmoeder en van lid van de medezeggenschapsraad tot klassenouders van een groep zijn! Bovendien is de Ouderraad actief binnen de school met allerlei hand- en spandiensten bij bijzondere activiteiten. Het overblijven wordt door ouders verzorgd en de gebedskring wordt door ouders georganiseerd. Daarbij zijn ouders een onmisbare schakel als het gaat om de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Onder andere luistergesprekken, tien minuten gesprekken, ouderavonden en een warm contact met de leerkrachten maken dat we met elkaar ons onderwijs vorm geven.