Welkom op de pagina van De Koepelschool

Sinds 1922 is de Koepelschool gevestigd in Ede-Zuid. Eind negentiger jaren is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Na een uitbreiding met vier lokalen (2002) was de school in 2004 weer te klein en heeft de school gebruik gemaakt van dependances. In augustus 2012 is een definitieve dislocatie betrokken aan de Oranjelaan. Vanaf augustus 2019 werkt De Koepelschool met een onderbouwlocatie aan de Oranjelaan en een bovenbouwlocatie aan de Nieuwe Maanderbuurtweg.

 

De leerlingen van de Koepelschool komen uit een groot gebied: van de Maandereng tot de Klaphekwijk en van de Rietkampen tot het stationsgebied. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit en de kwaliteit; afstand is dan minder belangrijk! 
Waar staan we voor?

De Koepelschool is een moderne basisschool. We werken aan een veilige en uitdagende leeromgeving waarin elk kind wordt gezien. Uw kind mag zichzelf zijn, omringt met zorg en aandacht om zich optimaal te ontwikkelen.We geven klassikaal les met volop ruimte voor niveauverschillen. Voor kinderen die dat nodig hebben, werken we met impulsgroepen.

Goed leren lezen en rekenen staan voorop. Net als rust, regelmaat en structuur. Daarnaast geven werken we ieder jaar schoolbeed aan projecten. In de projecten zijn we bezig met wereldoriëntatie, de creatieve vakken, burgerschap, maatschappelijke betrokkenheid enz.

 

Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid. We kennen elkaar en we vinden het belangrijk om samen school te zijn. Dit komt tot uiting in de samenwerking tussen school, ouders en kinderen.

 

Naast basisonderwijs vindt  u bij ons ook een buitenschoolse opvang en een peuteropvang.


De groepen
De ongeveer 230 leerlingen van de Koepelschool zijn verdeeld over 5 groepen op de Nieuwe Maanderbuurtweg en 5 groepen op de Oranjelaan. 
De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen. 

 

De teams van beide locaties samen bestaan uit 24 leerkrachten, waarvan 3 meesters en 21 juffen. Er is een onderwijsassistente, een administratief medewerkster en een conciërge.

 

Op beide locaties is er een bouwcoördinator die veel locatiespecifieke zaken regelt. De school wordt geleid door een directeur bijgestaand door het managementteam bestaande uit de bouwcoördinatoren en de intern begeleider.Onderwijs aanbod

De vakgebieden (voorbereidend) taal, lezen en rekenen zijn speerpunten. De zaakvakken en de creatieve vakken worden jaarlijks geïntegreerd aangeboden in verschillende schoolbrede projecten.

 

Voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode Vreedzame school. De nadruk ligt hierbij op omgaan met jezelf, de ander en het andere. We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dit komt onder andere tot uiting in het opleiden van leerlingen in de bovenbouw tot mediator.

 

Digitale middelen ondersteunen ons onderwijsaanbod.Het leren van de Engelse taal start bij ons in groep 1.Verder werken wij met Taakspel (taakgerichtheid) en volgens de principes van zelfstandig werken. 

Contact

Komt u gerust eens kijken op één van beide locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een rondleiding en een gesprek. Wilt u meer informatie over de Koepelschool dan kunt u ook terecht op de website van de school: 

U kunt ook altijd telefonisch contact met de school opnemen.

 

Onderbouwlocatie
Oranjelaan 7

6717 JH Ede

0318 - 690363

 

Bovenbouwlocatie

Nieuwe Maanderbuurtweg 2 

6717 AS EDE
0318-630564

 

directie@koepelschool.nl

www.koepelschool.nl

U kunt ons ook een berichtje sturen:

Betrokkenheid van ouders

Op allerlei manieren leveren ouders een bijdrage! Door middel van een kluslijst kan iedereen zich jaarlijks opgeven voor een taak. Dit varieert van boeken kaften tot luizenmoeder en van lid van de medezeggenschapsraad tot klassenouders van een groep zijn!

 

Bovendien is de Ouderraad actief binnen de school met allerlei hand- en spandiensten bij bijzondere activiteiten. De gebedskring wordt door ouders georganiseerd. 

 

Ouders zijn een onmisbare schakel als het gaat om de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Onder andere luistergesprekken, tien minuten gesprekken, ouderavonden en een warm contact met de leerkrachten maken dat we met elkaar ons onderwijs vorm geven.