Welkom op de pagina van De Paasbergschool

De Paasbergschool is opgericht in 1905 en gelegen in het centrum van Ede. Dagelijks bezoeken rond de 190 kinderen onze school. Zij zijn verdeeld over 8 groepen. In oktober 2005 is de school verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw met veel ruimte om te spelen en te leren. Naast de school is een groot speelplein en een gymzaal. 

De Paasbergschool wordt bezocht door kinderen uit de buurt, maar er komen ook kinderen die verder weg wonen en waarvan de ouders een bewuste keuze voor onze school hebben gemaakt.
 
Waar staan we voor?
De Paasbergschool is een kleinschalige christelijke basisschool. Op onze school staat de Bijbel centraal. Wij geloven dat ieder kind een uniek schepsel van God is.

We willen een school zijn waar elk kind er mag zijn en zich gekend weet. We streven naar een klimaat van acceptatie en respect, waarbij iedereen dagelijks met plezier naar school gaat. 

We vinden het belangrijk bij te dragen aan een positief zelfbeeld bij onze leerlingen. Op onze school wordt optimaal gediffentieerd binnen het klassikale onderwijs. We streven ernaar kinderen uit te dagen op hun eigen niveau.

Onze kernwaarden:
  • Je bent een Godsgeschenk.
  • Je mag zijn wie je bent met je eigen gaven en talenten.
  • Wij hebben respect en aandacht voor onszelf en onze naaste.

De groepen
De 190 leerlingen van de Paasbergschool zijn verdeeld over 8 groepen. Er zijn 2 kleutergroepen, 3 middenbouwgroepen en 3 bovenbouwgroepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 24 leerlingen. Het team van de Paasbergschool bestaat uit 14 leerkrachten. Zij worden bij hun taak ondersteund door de IB-er, RT-er, directeur, onderwijsassistent, een administratief medewerker en een conciërge.Onderwijs aanbod
Op de Paasbergschool is veel tijd ingeruimd voor de kernvakken lezen, taal, rekenen en studievaardigheden. Er wordt met behulp van digitale schoolborden lesgegeven aan de hand van de meest actuele lesmethoden. 

Naast de kernvakken is er aandacht voor bijbelse geschiedenis, creativiteit, sport, muziek, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.  Tijdens de gezamenlijke weekopening is veel aandacht voor presentatievaardigheden, toneel en talent. 

Contact

Meer informatie over de Paasbergschool kunt u vinden op de website:
www.paasbergschool.nl.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding. 

Paasbergschool
Kleefsehoek 1A
6711 SP EDE
T: 0318-616670
E: info@paasbergschool.nl
W: www.paasbergschool.nl

U kunt ons ook direct een berichtje sturen:

Betrokkenheid van ouders
De ouders van de Paasbergschool zijn betrokken en actief. De ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van allerlei activiteiten en vieringen. 

Daarnaast zijn ouders betrokken via bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de gebedskring, het overblijfteam en de verkeerscommissie.