Welkom op de pagina van De Veldhuizerschool

De Veldhuizerschool is gelegen in de Zeeheldenbuurt in Ede- Noord/West. Dit is een rustige, verkeersarme wijk. Veel kinderen uit deze wijk gaan naar de Veldhuizerschool. Sinds een aantal jaren bezoeken ook kinderen uit de wijk Kernhem onze school. Er komen ook kinderen naar onze school die verder weg wonen en waarvan de ouders een bewuste keuze voor onze school hebben gemaakt.

De Veldhuizerschool wordt door ongeveer 300 kinderen bezocht en telt 13 groepen. In augustus 2011 is de Veldhuizerschool gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw, dat duurzaam is gebouwd en beschikt over een prettig klimaatsysteem. 
Waar staan we voor?
Vanuit Gods Woord geloven we dat ieder kind als een waardevol en uniek schepsel van God, bedeeld is met eigen gaven en talenten. Elk kind heeft de Ander en de ander nodig om die gaven en talenten zodanig te ontplooien dat ze worden ingezet tot eer van de Schepper en tot dienst aan de naaste en aan zichzelf. 

Op de Veldhuizerschool kiezen wij voor optimale differentiatie binnen het klassikaal onderwijs. 

Onze kernwaarden zijn:

 

  • Ieder kind is een uniek Gods geschenk!
  • We hebben zorg en aandacht voor elkaar en onszelf.
  • Je mag zijn wie je bent met je eigen gaven en talenten.

De groepen
De 300 leerlingen van de Veldhuizerschool zijn verdeeld over dertien groepen. Er zijn vier kleutergroepen, vijf middenbouwgroepen en vier bovenbouwgroepen. In de onderbouw tellen de groepen ongeveer 25 leerlingen. In de midden- en bovenbouw zijn de groepen groter. Op de Veldhuizerschool werkt een team van 22 leerkrachten aan een duurzame ontwikkeling van de kinderen. Zij worden hierbij ondersteund door een onderwijsassistent, een conciërge en een administratief medewerkster.


Onderwijs aanbod
Naast bijbelse geschiedenis, is er veel aandacht voor taal en rekenen. Deze vakken geven iedere leerling een stevige basis. Daarnaast is er tijd voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Ook de creatieve vakken en gym staan wekelijks op het rooster. We gebruiken de computer als ondersteuning van ons aanbod. In iedere groep is een digitaal schoolbord of touchscreen aanwezig. 


 

Contact

Meer informatie over de Veldhuizerschool kunt u vinden op de website van de school: www.veldhuizerschool.nl
Ook kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding.

Veldhuizerschool
Kraatsweg 11
6712 DA EDE
T | 0318-615269
E | info@veldhuizerschool.nl
W | www.veldhuizerschool.nl

U kunt ons ook direct een berichtje sturen:

Betrokkenheid van ouders
Op de Veldhuizerschool is een actieve ouderraad die het team ondersteunt bij allerlei bijzondere activiteiten zoals de Sinterklaasviering en Koningsdag. 

Daarnaast heeft iedere groep klassenouders die de leerkracht helpt bij allerlei praktische zaken. Er is een verkeerscommissie actief die een verkeersplan heeft opgesteld en dit plan levend houdt. 

Dagelijks zijn er ouders betrokken bij het overblijfteam, dat voor een goede overblijfvoorziening zorgt.