Welkom op de pagina van De Koepelschool Oranjelaan

Sinds 1922 is de Koepelschool gevestigd in Ede-Zuid. Eind negentiger jaren is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Na een uitbreiding met vier lokalen (2002) was de school in 2004 weer te klein en heeft de school gebruik gemaakt van dependances. In augustus 2012 is een definitieve dislocatie betrokken aan de Oranjelaan. Op beide locaties wordt een volledig onderwijsaanbod (groep 1 t/m 8) gerealiseerd.
De leerlingen van de Koepelschool komen uit een groot gebied: van de Maandereng tot de Klaphekwijk en van de Rietkampen tot het stationsgebied. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit; afstand is dan minder belangrijk! 
Waar staan we voor?
Op de Koepelschool wordt traditioneel onderwijs gegeven in een modern jasje vanuit een duidelijke identiteit. De Bijbel is ons kompas en het richtsnoer voor het omgaan met elkaar!
In de praktijk betekent dit: voorleven wat het geloof voor ons inhoudt.
Daarnaast staat goed leren lezen en rekenen voorop; net als rust, regelmaat en structuur.
Het onderwijs is klassikaal als het gaat om de instructie maar gedifferentieerd in de verwerking. Zelfstandigheid is hierbij heel belangrijk. Daarom is er een doorgaande lijn van werken met het planbord in de onderbouw tot zelfstandig werken met een weektaak in de midden- en bovenbouw.

Het kind mag zichzelf zijn ondanks of dankzij zijn/haar capaciteiten. Ieder kind is waardevol! Elke leerling zal in de maatschappij straks als volwassene zelfstandig zijn taken op zich moeten nemen waarbij zorg voor zichzelf, de Ander, de ander en het andere het uiteindelijke doel is.

 

Onze kernwaarden zijn:
  • Iedereen is een Godsgeschenk!
  • Iedereen mag zijn wie hij is met eigen gaven en talenten!
  • Iedereen heeft zorg en respect voor zichzelf en anderen!

Onze slogan: Zorg, aandacht en ontplooiing onder één Koepel!

De groepen
De ongeveer 350 leerlingen van de Koepelschool zijn verdeeld over 8 groepen op de Nieuwe Maanderbuurtweg en 6 op de Oranjelaan.
De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen. 
De teams van beide locaties samen bestaan uit 25 leerkrachten, waarvan 5 meesters en 20 juffen. Er zijn drie onderwijsassistentes, een administratief medewerkster en een conciërge.
Op beide locaties is er een managementteam, bestaande uit een directeur en de intern begeleider.


Onderwijs aanbod
De vakgebieden taal en rekenen zijn speerpunten. Daarnaast staan de zaakvakken, creatieve vakken, bewegingsonderwijs, techniek en aandachtvoor de sociaal emotionele ontwikkeling op het lesrooster. Sinds drie jaar werkt de school met het programma van de Vreedzame school. Dit is een manier van omgaan met elkaar waarbij zelf conflicten oplossen een belangrijk rol speelt. In de bovenbouw worden leerlingen opgeleid tot mediator.
Vanaf de groepen 3 worden digitale schoolborden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijsaanbod. Ook de computer speelt een belangrijke rol bij het ontdekken en leren.


 

Contact

Komt u gerust eens kijken op één van beide locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een rondleiding en een gesprek. Wilt u meer informatie over de Koepelschool dan kunt u ook terecht op de website van de school: 

U kunt ook altijd telefonisch contact met de school opnemen.

Koepelschool

Locatie Oranjelaan 7
6717 JH EDE
T: 0318-690363
E: kps@koepelschool.nl
W: www.koepelschool.nl

U kunt ons ook direct een berichtje sturen:

Betrokkenheid van ouders
Op allerlei manieren leveren ouders een bijdrage! Door middel van een kluslijst kan iedereen zich jaarlijks opgeven voor een taak. Dit varieert van boeken kaften tot brigadieren en van lid van de medezeggenschapsraad tot klassenouders van een groep zijn! Bovendien is de Ouderraad actief binnen de school met allerlei hand- en spandiensten bij bijzondere activiteiten. Het overblijven wordt door ouders verzorgd en de gebedskring wordt door ouders georganiseerd.